Grupni treninzi doživeli su potpunu ekspanziju kako u svetu tako i kod nas. Razlog leži u činjenici da je mnogo lakše vežbati kada imate konstantnu podršku bliskih ljudi. Uz to, mnogo je zabavnije vežbati u grupi i pratiti određenu koreografiju koja za cilj ima podizanje nivoa fizičke forme. World Class nudi izbor od 69 grupnih treninga nedeljno, gde će svako sigurno pronaći one koji mu najviše odgovaraju i koji će mu pomoći da ostvari postavljene ciljeve.

image Seminar Majkrosofta i Petnice za studente

Majkrosoft razvojni centar Srbija i Istraživačka stanica Petnica organizovaće seminar za studente “Machine Learning and Pattern recognition”, koji će se održati u Petnici od 25. jula do 2. avgusta, saopšteno je iz kompanije Majkrosoft Srbija.

image Većina studenata u Novom Sadu ubeđena da se diplome mogu kupiti

Čak 93 odsto studenata smatra da korupcija na fakultetima postoji, dok je svaki peti bio njen svedok. 66 odsto studenata koji su se izjasnili smatra da je kupovina diploma na fakultetima moguća.

Fizičko vaspitanje i sport
Svrha studijskog programa ogleda se u obrazovanju studenata za nastavnika fizičkog vaspitanja i sporta, odnosno stručnjaka koji je pre svega osposobljen za sprovođenje nastave fizičkog vaspitanja u obrazovnim institucijama na svim nivoima obrazovanja. Takođe, odabirom jedne ...
Menadžment i biznis u turizmu
Studijski program je profilisan tako da studentima pruži neophodna znanja: -za analitičko-stručne poslove menadžera nižih nivoa menadžmenta u organizacijama, asocijacijama i preduzećima, na destinacijama ili klasterima od lokalnog do regionalnog nivoa, -sposobnosti za procenu tržišnih šansi i ...
Modni dizajn
Današnji  modni dizajneri ne samo da kreiranju odeću, već kreiraju stil života. Da biste uspeli u svetu mode, nije dovoljna samo ideja, već i brza skica na papiru. Potrebno je takođe biti informisan i uvek ...
Modni stilista
Da biste postali odličan modni stilista, biće vam potrebno čvrsta osnova u modi. Na Institutu Marangoni, na smeru modnog stiliste, prvo ćete naučiti kako da identifikujete nove trendove i prihvatite različite uglove. Takođe, morate da ...


Bankarstvo, osiguranje i finansije (BOS)
U okviru ovog studijskog programa postoje dva modula: 1) Bankarstvo, osiguranje i finansije, i 2) Finansije i računovodstvo. Cilj studijskog programa  jeste  da obrazuje ekonomiste osposobljene za obavljanje složenih poslova u bankama, osiguravajućim organizacijama, brokersko-dilerskim kućama, revizorskim kompanijama ...