Primenjena matematikaPrirodno matematički fakultet

Kategorije: Departman za matematiku i informatiku, matematika, osnovne akademske studije, Prirodno matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Univerzitet | Univerzitet u Novom Sadu | Prirodno matematički fakultet |

Kontakti

Adresa

Trg Dositeja Obradovića 4 Novi Sad, Srbija
Pogledaj lokaciju na mapi

Datum početka: 01.10. 2011.

Cilj studijskog programa Primenjena matematika je obrazovanje matematičara, kao stručnjaka  u privredi, industriji, finansijskim i ekonomskim institucijama. Ovaj sudijski program spada u grupu osnovnih akademskih studija u trajanju od tri godine. Ukupan broj ESPB bodova je 180. Svojim nastavnim sadržajima, kao i oblicima i metodama nastave studentima omogućuje sticanje temeljnih matematičkih znanja, kao i razumevanje primene matematičkih znanja u praksi.

Nakon završenih trogodišnjih studija i osvojenih 180 ESPB bodova dobija se stručni naziv matematičar-primenjena matematika.

Studijski program se sastoji od grupe obaveznih predmeta, dva izborna modula i slobodnih izbornih predmeta. Grupu obaveznih predmeta sačinjava 14 predmeta raspoređenih u šest semestara. Student prilikom upisa ovog studijskog programa bira jedan od dva izborna modula (Matematika finansija ili Tehnomatematika). Grupu slobodnih izbornih predmeta čini 17 predmeta.

Ove trogodišnje studije jesu prvi stepen u univerzitetskom obrazovanju stručnjaka matematičara – primenjena matematika. U drugom stepenu se kroz dvogodišnje studije stiče akademski naziv diplomirani matematičar – primenjena matematika – master. U tom smislu ove osnovne studije su prema izboru tema i oblasti teorijske matematike, primenjene matematike i srodnih disciplina – fizičko-tehničkih s jedne strane i ekonomsko-finansijskih s druge strane, baza za nastavak i uspešno ovladavanje akademskim studijama.

Pored ove svrhe ove studije osposobljavaju studente za zanimanja u raznim oblastima  privrede, posebno industriji i finansijskim institucijama, s obzirom na dva izborna modula. Student se priprema za poslove koji iziskuju znanje iz osnova primenjene matematike, informatike i statističkih metoda, sposobnosti analitičkog mišljenja i logičkog rasuđivanja. Studijama se stiče umeće osnovnih aspekata matematičkog modeliranja i sposobnost rešavanja praktičnih problema.

Rok za prijavu je kraj meseca juna 2011. godine.


Ključne reči:
Zatraži informacije o ovom kursu
  1. (*)
  2. (*)
  3. (*ispravan mail je obavezan)
  4. (*)
Ukoliko želite da vam fakultet posalje brošure
Ukoliko želite newsletter
Provera korisnika (anti-spam)
 

cforms contact form by delicious:days