MatematikaPrirodno matematički fakultet

Kategorije: Departman za matematiku i informatiku, matematika, osnovne akademske studije, Prirodno matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Univerzitet | Univerzitet u Novom Sadu | Prirodno matematički fakultet |

Kontakti

Adresa

Trg Dositeja Obradovića 4 Novi Sad, Srbija
Pogledaj lokaciju na mapi

Datum početka: 01.10. 2011.

Studijski program Matematika predstavlja osnovne akademske studije iz polja čiste (teorijske) matematike. Njihovo trajanje je 3 godine, ukupna vrednost studija je 180 ESPB, a po njihovom završetku se stiče zvanje matematičar.

Kurikulumom programa se definiše 18 obaveznih predmeta (po 3 u svakom semestru), koji predstavljaju u svetu opšteprihvaćeno “jezgro” osnovnog akademskog obrazovanja svakog matematičara: obuhvaćene su osnove matematičke analize (funkcije realnih i kompleksnih promenljivih, diferencijalne jednačine, funkcionalna analiza), topologije, algebre, aritmetike, diskretne matematike, geometrije (analitička, apsolutna, euklidska, hiperbolička), numeričke matematike i teorije verovatnoće. Znanje studenata se upotpunjuje ponudom više specijalizovanih (ali ipak prilagođenih uzrastu) opštih i matematičkih predmeta (ukupno 16), od kojih su neki „uvezeni“ sa drugih studijskih programa osnovnih studija.

Svrha i uloga ovog studijskog programa je da pruži adekvatnu osnovu prethodnog znanja potrebnog za uspešno savlađivanje diplomskih studija iz oblasti čiste ili primenjene matematike. Ovaj studijski program čini prirodnu i logičku celinu sa studijskim programom diplomskih akademskih studija Matematika. Ova dva programa, uzeta u celini, imaju jasnu i prepoznatljivu svrhu i društvenu ulogu: obrazovanje nastavnog kadra iz oblasti matematike u osnovnim i srednjim školama, kao i matematičara-istraživača, tj. naučno-istraživačkog podmlatka koji svoje usavršavanje i delovanje nastavljaju na univerzitetima i u naučnim institutima.

Rok za prijavu je kraj meseca juna 2010. godine.


Ključne reči:
Zatraži informacije o ovom kursu
  1. (*)
  2. (*)
  3. (*ispravan mail je obavezan)
  4. (*)
Ukoliko želite da vam fakultet posalje brošure
Ukoliko želite newsletter
Provera korisnika (anti-spam)
 

cforms contact form by delicious:days