Visoka poslovna škola Čačak

Visoka poslovna škola Čačak osnovana je 2005. godine sa idejom da u segmentu obrazovanja ponudi nešto sasvim novo. S obzirom da u Srbiji postoji veoma veliki broj sličnih škola, želeli smo da napravimo nešto po čemu će nas svi prepoznavati. Ono po čemu smo mi prepoznatjivi jesu studentski programi koji su tako kompilirani da studentima daju sva potrebna znanja koja im omogućavaju da u savremenim privrednim tokovima aktivno učestvuju i da bez većih problema pronalaze odgovore na veoma složena pitanja.

Programi su pravljeni u saradnji sa privredom, jer smatramo da moramo školovati one kadrove koji su privredi zaista i potrebni, ali smo se ugledali i na programe najpriznatijih svetskih škola iz oblasti ekonomije.

Osnovni cilj Škole je da svojim studentima omogući sticanje novih konkurentskih znanja iz ključnih oblasti poslovanja, onih koja će ih osposobiti da se uspešno nose sa svim izazovima ekonomske struke i profesije i da na temelju spoznate nove poslovne filozofije postanu moderni menadžeri velikih domaćih i stranih kompanija, ali i da budu uspešni u vođenju sopstvenog biznisa. Tim osnovnim ciljevima, pa i sticanju, danas takođe neophodnih novih znanja iz oblasti društvenih nauka, podređene su sve aktivnosti škole.

Dozvola za rad izdata je od Ministarstva prosvete Republike Srbije br. 612-00-1464/2007-04 od 24.12.2007. godine.

Nastavu izvode profesori koji su u svojim oblastima veoma priznati. Pored toga, kao gosti predavači, prisutni su i naši najuspešniji menadžeri koji studentima na svojim predavanjima ukazuju na konkretne probleme, ali i na moguća rešenja tih problema.

Studije traju tri godine (šest semestara), u obimu od 180 (ESPB). Posle završetka studija student stiče visoko obrazovanje i stručne nazive: strukovni ekonomista i strukovni menadžer, u zavisnosti od studijskog programa koji završi. Škola je akreditovala dva studijska programa: Poslovnu ekonomiju i preduzetništvo i Finansijski, bankarski i berzanski menadžment.

IZBOR NAŠE ŠKOLE – VAŠ USPEH I VAŠA PRAVA AFIRMACIJA

Adresa: Učiteljska 1 Čačak
Telefon:
032/311-351 011/3771-552
Internet adresa: www.vpscacak.edu.rs
e-mail:
info@vpscacak.edu.rsPoslovna ekonomija i preduzetništvo Visoka poslovna škola Čačak

Osnovne strukovne studije trаju tri godine (6 semestаrа) i njihovim zаvršetkom se stiče 180 ESPB. Student koji zаvrši školovаnje po strudijskom progrаmu Poslovnа ekonomijа i preduzetništvo stiče nаziv strukovni ekonomistа i osposobljen je zа obаvljаnje visokostručnih uprаvljаčkih, аnаlitičkih i tržišno orijentisаnih poslovnih аktivnosti nа bаzi preduzetničkog ponаšаnjа, kаo i zа rešаvаnje stručnih problemа primenom odаbrаnih […]Finаnsijski, bаnkаrski i berzаnski menаdžment Visoka poslovna škola Čačak

Osnovne strukovne studije trаju tri godine (6 semestаrа) i njihovim zаvršetkom se stiče 180 ESPB. Student koji zаvrši školovаnje po strudijskom progrаmu Finаnsijski, bаnkаrski i berzаnski menаdžment stiče nаziv strukovni menаdžer i poseduje znаnjа i veštine neophodne zа obаvljаnje visokostručnih, uprаvljаčkih  i аnаlitičkih poslovа iz područjа finаnsijа. Osposobljen je zа rаd u rаzličitim orgаnizаcijаmа koje […]