Prirodno matematički fakultet

PRIRODAN IZBOR VEĆ 40 GODINA

Prirodno-matematički fakultet je obrazovna ali i naučna institucija gde se stiču znanja i izvode istraživanja u oblasti biologije, ekologije, zaštite životne sredine, fizike, meteorologije, astronomije, optometrije, geografije, menadžmenta u oblasti turizma, hotelijerstva i gastronomije, hemije, biohemije, kontrole kvaliteta životne sredine, matematičkih i informatičkih disciplina. Od školske 2008/09 godine nastava na PMF-u se realizuje u okviru 37 akreditovanih studijskih programa, na svim nivoima akademskih studija (osnovne, diplomske-master, strukovne i doktorske) po modelu i principima Bolonjske deklaracije. Za izvođenje nastave na svim akreditovanim studijskim programima PMF je dobio dozvolu za rad od strane Pokrajiskog sekretarijata za obrazovanje. Svi studijski programi na PMF-u su organizovane po modelu 3+2.

Nastava i naučni rad izvode se na pet departmana:

autor fotografije Prof.Dr. Lazar Lazić

Na PMF-u studira preko 5000 studenata, nastava se odvija pod rukovodstvom preko 300 nastavnika i saradnika. Predhodnih 40 godina odbranjeno je 440 doktorskih teza, 594 magistarske teze i preko 158 specijalističkih radova. Nastava se odvija u 65 savremeno opremljene učionice i 73 laboratorije uz biblioteke sa desetinama hiljada knjiga, čitaonice, kafeterije. Kvalitet PMF-a čine njegovi profesori, asistenti, saradnici i studenti. Profesori PMF-a su prema parametrima naučne kompetencije najviše rangirani na Univerzitetu u Novom Sadu na šta je PMF posebno ponosan.

Studentima PMF-a pružaju se odlični uslovi za napredovanje i mnoštvo mogućnosti za putavanja i boravak na stranim univerzitetim, kroz studentsku razmenu i obavljanje prakse u različitim zemljama. Diploma PMF-a se prepoznaje širom sveta i naši studenti su veoma uspešni u nastavku školovanja i karijere u inostranstvu.

PMF je kao osnovnu viziju i startegiju usvojio politiku izvrsnosti i kvaliteta, rukovodeći se rečenicom koju je izgovorio čuveni fizičar Glen Siborg da je ulaganje u izvrnost startegija koja možda u prvom momentu više košta ali je osrednjost dugoročno gledano neuporedivo skuplja. Naša je želja da studentima pružimo znanje, da im znanje i veštine stečene na PMF-u otvore vrata sveta jer… znanje je moć – Scientia ipsa potentia est – kaže stara latinska izreka.

I zato za početak svoje akademske karijere odaberite PMF i osigurajte sebi mesto u društvu najboljih!

cenovnik-osnovne studije 2009/2010


OSNOVNE INFORMACIJE O FAKULTETU

Adresa:Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad, Srbija
Web sajt: www.pmf.uns.ac.rs
Telefon: 021/455-630
Faks: 021/455-662

 Biohemija Prirodno matematički fakultet

Cilj ovog studijskog programa je da obrazuje kadrove biohemijske struke koji mogu da rešavaju probleme u istraživačkim laboratorijama specijalizovanih naučnih instituta, kliničkim laboratorijama, odnosno u razvojnim i kontrolnim laboratorijama farmaceutske, prehrambene i hemijske industrije. To podrazumeva široko biohemijsko obrazovanje zasnovano na najsavremenijim naučnim dostignućima, kao i sticanje elementarnih znanja iz biologije, medicine i srodnih oblasti. […]Hemija Prirodno matematički fakultet

Ovaj studijski program obuhvata nekoliko različitih grupa predmeta. Akademsko-opšte obrazovni predmeti imaju za cilj da pripreme studente za uspešno savladavanje ostalih, dok se kroz uže stručne predmete studenti, na savremen način, upoznaju sa klasičnim hemijskim obrazovanjem, ali i savremenim hemijskim tehnikama. Tako nastaju kompetentni i moderno obrazovani stručnjaci čije znanje ne zastareva i koji su […]Kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom Prirodno matematički fakultet

U okviru ovog studijskog programa, pored sticanja znanja iz oblasti hemije procesi učenja su fokusirani na hemiju životne sredine. Studenti se osposobljavaju za sakupljanje, procenjivanje i interpretaciju relevantnih informacija iz hemije i hemije životne sredine i uče se veštini formiranja naučno-zasnovanog rasuđivanja. Oni stiču osnovna znanja o hemijskim procesima u prirodi u cilju zaštite voda, […]Zaštita životne sredine Prirodno matematički fakultet

Cilj studijskog programa je da obrazuje i osposobi stručnjake koji će vršiti merenja i kontrolu životne sredine u cilju prikupljanja i obrade podataka o zagađujućim materijama, a radi preduzimanja mera zaštite okoline u skladu sa principima održivog razvoja. Studenti ovog studijskog programa savladaće savremene metode i tehnike za određivanje fizičkih, bioloških i hemijskih agenasa u […]Integrisane akademske studije dvopredmetne nastave prirodnih nauka, matematike i računarstva Prirodno matematički fakultet

Ovaj studijski program je integrisani program u trajanju od pet akademskih godina i prilagođen je važećoj zakonskoj regulativi o zapošljavanju profesora u osnovnim i srednjim školama i uskljađen sa politikom reformi i visokog obrazovanja u Republici Srbiji. Studijski program je modularno organizovan i čine ga sedam pojedinačnih modula: •    Biologija i hemija •    Fizika i […]Menadžer Prirodno matematički fakultet

U okviru studijskog programa Menadžer najnovijim izmenama sadržaja studija izvršeno je suštinsko i svestrano zalaženje u najvažnije oblasti turizma, što je studijama dalo interdisciplinarni karakter. Studije koje traju 6 semestara (180 ESPB) podrazumevaju sticanje zvanja Menadžer. Studenti na ovim studijama stiču znanja iz geografsko-prostornih osnova turizma, osnovnih ekonomskih aspekata ove oblasti, kulturno-istorijskih itd., uz obavezno […]Geografija Prirodno matematički fakultet

Studijski program za sticanje zvanja geograf obuhvata geografsko obrazovanje prilagođeno formiranju stručnjaka za potrebe izvođenja nastave iz geografije. Ove trogodišnje studije obuhvataju sadržaje iz opšteobrazovnih i stručnih geografskih predmeta. Studenti u toku studija savlađuju fundamentalne fizičko-geografske, društveno-geografske i regionalno-geografske discipline, kao i osnovne pedagoške i psihološke sadržaje. Školovanje traje 6 semestara (180 ESPB) i uslov […]Ekolog Prirodno matematički fakultet

Stručno zvanje EKOLOG, podrazumeva formirane stručnjake sa razvijenim kompetencijama za analizu i sintezu osnovnih znanja iz oblasti prirodnih nauka, posebno ekologije. Pored toga, EKOLOG stiče sposobnosti za praktičnu primenu znanja i veštine dobre laboratorijske prakse. Po završetku studija ekologije formiraju se stručnjaci sposobni da rade u primarno ekološkim laboratorijama različitih industrijskih grana, kao i u […]Biolog Prirodno matematički fakultet

Cilj studijskog programa BIOLOG je obrazovanje stučnog kadra iz obasti biologije. Student treba da stekne opšte sposobnosti za sticanje, analizu i sintezu osnovnih znanja iz oblasti prirodnih nauka, posebno biologije. Pored toga student stiče sposobnosti za praktičnu primenu znanja i veštine dobre laboratorijske prakse. Po završetku studija biologije formiraju se stručnjaci sposobni da rade u […]Primenjena matematika Prirodno matematički fakultet

Cilj studijskog programa Primenjena matematika je obrazovanje matematičara, kao stručnjaka  u privredi, industriji, finansijskim i ekonomskim institucijama. Ovaj sudijski program spada u grupu osnovnih akademskih studija u trajanju od tri godine. Ukupan broj ESPB bodova je 180. Svojim nastavnim sadržajima, kao i oblicima i metodama nastave studentima omogućuje sticanje temeljnih matematičkih znanja, kao i razumevanje […]