Fokus-Deutsch

Što više jezika znaš, to više vrediš

Mi smo studio za učenje nemačkog jezika koji će vam pomoći ne samo da lako i sa zadovoljstvom naučite nemački jezik nego ćemo vam omogućiti da se uz pomoć nemačkih filmova, biblioteke i nemačkih večeri upoznate sa Nemačkom, njenom intrigantnom prošlošću i modernom sadašnjošću, bogatom kulturom, gastronomijom i tradicijom.

Na našem tržistu smo jednistveni jer se bavimo i posredovanjem i pronalaženjem posla u Nemačkoj i Austriji u sradnji sa nemačkom firmom iz Frankfurta (CAREER SERVICE). Poznavanje nemačkog jezika je osnovni preduslov prilikom zapošljavanja u Nemačkoj i Austriji. Mi ćemo vam pomoći ne samo da uz pomoć specijalnih kurseva ovladate nemačkim jezikom u što kraćem vremenskom roku nego ćemo vam obezbediti i sva potrebna dokumenta i pripremiti vas za rad i život u inostranstvu.

Sarađujemo i sa jezičkim školama u Nemačkoj i Austrji i organizujemo jezičke treninge.

U saradnji sa Goethe Institutom naša nastava se bazira na međunarodnim referencama i naš krajnji cilj je priprema naših polazika za međunarodno priznate sertifikate Goethe Intitut-a,ÖSD-a i TELC-a.

Na našim kursevima naučićete sve, što je potrebno za svakodnevu komunikaciju sa govornicima nemačkog govornog područja i za polaganje odabranog sertifikata.

Pored pripreme za polaganje medjunarodno priznatih sertifikata Goethe Institut-a nudimo vam i specijalne kurseve poslovnog nemačkog u saradnji sa Službom za savetovanje i zapošljavanje regionalne oblasti Hessen (Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Hessen), na kojima se koriste nastavni materijali ove službe i polaznici se pripremaju za rad u zemljama nemačkog govornog područja.

Grupe
Naše grupe se sastoje najviše od 8 polaznika, koji su na istom nivou znanja i uzrasta.

1.) osnovci: Pošto je nemački jezik uveden u osnovne škole od trećeg razreda, nikada nije rano da se počne sa učenjem nekog jezika i da se na taj način obezbedi detetu bolj budućnost, bolje ocene u školi a samim ti i više mogućnosti za bolje zaposlenje.

Program koji je namenjen osnovcima prati školski program radi lakšeg snalaženja u školi ali pored toga naša nastava se bazira i na tome da uz pomoć raznih jezičkih igara osposobimo naše najmladje za komunikaciju na nemačkom jeziku, koja će im kasnije biti od velikog značaja.

2.) srednjoškolci: Naš glavni cilj je da osposobimo naše polaznike za komunikaciju u svi svakodnevnim sitaucijama i da im u isto vreme olakšamo učenje jezika u srednjoj školi i dobijanje boljih ocena. Udžbenici koji se koriste su u skladu ne samo sa medjunarodnim referencama nego prate plan i program namenjem učenicima srednjih škola.

3.) studenti: Vreme studiranja je vreme kada čovek počinje da razmišlja o svojoj budućnosti i mogućnostima koje mu se pružaju. Nemački jezik je jezik nauke, naručito ako spomenemo oblasti kao što su anatomija, biohemija,muzika, tehnološke nauke, saobraćaj . Pored toga Nemačka je treća najveća industriska zemlja na svetu i pruža mnogobrojne šanse za interesantne poslove za koje je potrebno poznavanje nemačkog jezika. Naš cilj je da vas upoznamo sa nemačkim jezikom, pomognemo vam da dodjete do željenog sertifikata i samom tim otvorite sebi vrata ka daljem studiranju i radu u zemljama nemačkog govornog područja.

4.) zaposleni i svi ostali: Nemci su narod koji veoma voli svoj jezik i kulturu i veoma cene kada stranci u poslovnom svetu upotrebljavaju nemački jezik. Naš glavni cilj je da vas osposobimo za vodjenje poslovne komunikacije, kako usmene tako i pismene i da na taj način sebi obezebediti bolji posao i samim tim bolju egzistenciju.

Pored pripreme za polaganje medjunarodno priznatih sertifikata Goethe Institut-a nudimo vam i specijalne kurseve poslovnog nemačkog u saradnji sa Službom za savetovanje i zapošljavanje regionalne oblasti Hessen (Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Hessen), na kojima se koriste nastavni materijali ove službe i polaznici se pripremaju za rad u zemljama nemačkog govornog područja.

Predavači
Naši predavači su diplomirani profesori nemačkog jezika sa višegodišnjim iskustvom i boravkom u inostranstvu. Oni će vam omogućiti kvalitetno učenje jezika uz pomoć najsavremenijih metoda rada i najmodernijih udžbenika izdatim po medjunarodnim referencama.

Nastava se odvija u moderno opremljenim učionicama na nemačkom jeziku već od prvog časa. Metode koje se primenjuju u nastavi su različite, tako da će u nastavi biti zastupljen rad u grupi, samostalan rad ili rad u paru, kao i mnoge jezičke igre i projekti, koji će vam pomoći da savladate odredjeno gradivo i razvijete jeziču kompetenciju.

Udžbenici
U saradnji sa poznatim izdavačkim kućama nemačkih udžbenika ( Hueber, Klett, Schubert, Langenscheid Verlag) nudimo vam interesantnu nastavu na kojoj ćete koristiti autentične nemačke tekstove, dnevne novine, dodatni materijal i multimedijalna sredstva.

Nastavne teme i cilj nastave zavise od vašeg interesovanja. One obuhvataju: svakodnevne sitaucije ( u restoranu, metrou, supermarketu, preduzeću…), aktuelne teme vezane za kulturu, politiku, gastronomiju, muziku ili teme vezane za specijalne kurseve poslovnog nemačkog.

Pored mnogobrojnog propratnog materijala pružava vam se mogućnost da koristite biblioteku sa mnogobrojnim knjigama i časopisima na nemačkom i srpskom jeziku.

Fokus-Deutsch
Adresa: Modene 1 i Bulevar Oslobođenja 109, 21 000 Novi Sad
Telefoni: 021 539 130, 063 88 13 485
Web Sajt: http://fokus-deutsch.edu.rs/
Email:fokus.deutsch@ gmail.comPočetni kursevi A1 i A2, nemački jezik Fokus-Deutsch

Početni kurs A1- polaganje setifikata Start Deutsch 1 Početni kurs A1 je kurs za apsolutne početnike, koji do sada nisu imali nikakvog dodira sa nemačkim jezikom. Posle završenog kurs moći ćete da date potrebne informacije o sebi,  vodite kratke razgovore u svakodnevnim situacijama(u restoranu, na pijaci, godišnjem odmoru) da popunjavate formulare i naravno da se […]Nivo B1 i B2, nemački jezik Fokus-Deutsch

Kurs B1 – Polaganje sertifikata Goethe Zertifikat B1 ili Goethe ZertifikatB1 für Jugendliche Sa položenim sertifikatom B1 dokazaćete da vladate nemačkim jezikom onoliko dobro da u svakodnevnom govoru razumete kratke fraze i izraze svojstvene Nemcima, da sa partnerom razgovarate o statistici, da pišete kratka lična pisma i odgovarate na mail-ove na nemačkom jeziku itd. Kurs […]Nivo C1 i C2, nemački jezik Fokus-Deutsch

Kurs C1 – Polaganje sertifikata Goethe Zertifikat C1 Kurs C1 pripada sredjem stepenu poznavanja jezika (Mittelstufe) i sa ovim nivoom znanja moći ćete da razumete složene tekstove, radio emisije, tv emisije, čitate duže novinske članke, čitate i razumete nemačke romane i priče, pišete različita pisma, sastave i eseje i da tečno upotrebljavate nemački jezik u […]